תנאים כלליים

מידע כללי, תנאים כללים, אחריות חברתנו

1. כללי

אנו, מייסדי ובעלי חולות נודדים בע"מ, שמנו לנו למטרה לארגן טיולים ברמה גבוהה מכל בחינה שהיא: שאיפתנו היא להעניק שירות אדיב, יעיל וסבלני, לשלוח אתכם לטיולים עם מיטב המדריכים, לארגן שירותי קרקע מעולים ביעדים השונים, טיסות נוחות וכיו"ב.  תוך כדי עבודתנו היומיומית להשגת המטרה שלנו, אנו מבינים שבתוך עמנו אנו חיים ושיש להציג בפני כל מטייל פוטנציאלי שלנו את התנאים המפורטים מטה, על מנת ליישר קו עם כולכם, לנסות ולהמעיט ככל שניתן באי ההבנות בינינו לבין מטיילינו ובסופו של דבר להצליח להחזיר הביתה כמה שיותר מטיילים מאושרים.  התנאים הללו קיימים, על מנת לאפשר לכם להבין מה מופיע "באותיות הקטנות".
אנו ממליצים מאוד לקרוא את התנאים לפני ההרשמה לטיול הראשון שלכם עימנו ואף לרענן את העיון בתנאים לפני כל טיול.

2. התקשרות עם חברתנו/הרשמה לטיול

הרשמה לטיול תתבצע באמצעות מילוי פרטי המטייל ואמצעי התשלום בטופס ההרשמה וחתימה על טופס ההרשמה, צירוף תצלום דרכון  בתוקף של 6 חודשים לפחות ממועד היציאה לטיול, תשלום ראשון עבור הטיול כמפורט בתנאי התשלום. משלוח הנ"ל למשרדנו במייל, בפקס או במסירה ביד ותשלום כאמור, מהווה אישור של המטייל, כי התנאים המפורטים בתוכנית הטיול ובדף התנאים הכלליים באתר האינטרנט, מקובלים עליו והוא מסכים להם במלואם.

3. גודל קבוצה – קיום הטיול בפועל – ביטול בגלל העדר מינימום משתתפים

שימו נא לב, כי כל טיול שלנו מתומחר לפי 20 איש לפחות (אלא אם  צויין אחרת בתוכנית הטיול עצמה). במקרה שלא תהיה הרשמה מספקת, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל את הטיול, עד 14 ימים לפני יציאתו. במקרה של ביטול הטיול על ידנו, מהסיבה המפורטת לעיל, יוחזרו לנרשמים לאותו טיול, כל הכספים ששולמו על ידם לחברתנו, בשקלים חדשים או במט"ח. אם הנרשם שילם במט"ח, לחברתנו הברירה להשיב לו במט"ח או ש"ח, לפי שער העברות והמחאות, שהיה ידוע במועד התשלום על ידי הלקוח.  במקרה של ביטול כאמור לא תפצה חברתנו את המטייל.

4. תנאים ספציפיים לכל טיול, כולל תנאי תשלום ותנאי ביטול המופיעים בתוכנית הטיול.

בכל תוכנית טיול מופיעים בסיפא הסעיפים הבאים: מה כלול במחיר הטיול, מה אינו כלול, מה תנאי התשלום ומה תנאי הביטול של הטיול, אם המטייל מבטל את השתתפותו. תנאים אלו הם ספציפיים לכל טיול ומשתנים בהתאם לנסיבות כמו משך הטיול, מחיר, מדינת היעד וחוקיה, תנאי חברות התעופה ועוד. תנאים אלו מצטרפים לתנאים הכלליים המופיעים בדף זה ומשלימים אותם.

5. שינוי בלוחות זמנים ו/או שינוי במחירים שאינם תלויים בחברתנו

חברתנו עושה כל מאמץ על מנת לכלול במחיר הטיול המופיע באתר את מירב המרכיבים, על מנת להשאיר את המטיילים עם כמה שפחות חוסר וודאות לגבי העלות הסופית של הטיול. עם זאת, יש מקרים בהם מרכיבים כגון  שערי מטבע, היטלי בטחון ודלק, מסי נמל וכד' משתנים לאחר פרסום התוכנית ולאחר הרשמת מטיילים לטיול. במקרים כאלו חברתנו שומרת לעצמה הזכות לעדכן את מחיר הטיול בהתאם ולהשית את התוספת על המטיילים, גם אלו שנרשמו לטיול קודם לשינוי.

בנוגע ללוחות הזמנים: חברתנו תלויה במספר רב של גורמים וגופים, אשר אין לחברתנו שליטה עליהם כגון טיסות בינלאומיות ופנימיות, תחבורה במדינות היעד ועוד. במקרה של שינוי בלוח זמנים של אחד מהנ"ל ישתנה לוח הזמנים של הטיול. אם בעקבות שינוי כנ"ל תתווספנה הוצאות חדשות לטיול כגון לינה ו/או ארוחות וכיו"ב התוספות יהיו על חשבון המטיילים וישולמו במקום.

6. מטייל בחדר ליחיד (סינגל)

כל תוכנית טיול כוללת מחיר לאדם בחדר לשניים. בכל תוכנית מפורטת התוספת שמשלם מטייל שילון בחדר לבדו.  במקרה שמטייל שנרשם לבד, מבקש לצרפו למטייל נוסף, כדי לא לשלם את התוספת, יציין המטייל את בקשתו זו במפורש בטופס ההרשמה. חברתנו תעשה כל מאמץ לצרף את המטייל למטייל נוסף אך אם לא יצלח הדבר בידנו, המטייל ישלם את התוספת. אם יבטל המטייל את השתתפותו בטיול, כיוון שלא נמצא לו שותף לחדר, ישא המטייל בדמי הביטול כמפורט באותו טיול. מטייל מעשן שצורף לחדר עם מטייל אחר, ינהג בהתחשבות באחר וימנע מעישון בחדר.

7. בריאות ובטחון

חברתנו אינה מוסמכת ליתן תחזיות בטחוניות ו/או לנתח התרעות של גורמי מודיעין או בטחון לגבי יעדי הטיול שלנו.  כל מטייל מוזמן לבדוק עם הגורמים המוסמכים ולהחליט את החלטותיו בהתאם.

לגבי נושאי בריאות וחיסונים. על כל מטייל לפנות לרופא המטפל בו באופן שוטף ו/או ללשכת הבריאות המחוזית/מרפאת מטיילים, על מנת להתעדכן בטיפול מונע ו/או חיסונים נדרשים ו/או כל טיפול רפואי נדרש אחר לפני היציאה לטיול.

8. ויזות/אשרות כניסה

באחריות המטייל לדאוג לקבלת אשרת כניסה למדינת היעד. במקרים שמטייל יבקש ממשרדנו לטפל עבורו בהשגת אשרת הכניסה, יהיה על המטייל להמציא את כל הנחוץ (תמונות, טפסים וכיו"ב) למשרדנו במועד המבוקש ולשאת בתשלום אגרות והוצאות בגין השגת האשרה. המטייל מודע לכך, כי יכול ולא יקבל ויזה ו/או יסורב ו/או ידחה על ידי מדינת היעד, מסיבות שונות שלמשרדנו כמובן אין כל שליטה ו/או השפעה עליהן.  במקרה שמטייל סורב כאמור על ידי מדינת היעד וביטל השתתפותו בטיול עקב כך, יחולו על המטייל דמי ביטול רגילים כמפורט בתוכנית הטיול. גם במקרים שמדינת יעד שינתה מדיניות ו/או קריטריונים ובעקבות כך המטייל לא קיבל ויזה, לא תהיינה חברתנו אחראית על הוצאות ו/או הפסדים שיגרמו למטיילים וזאת אם בוטל הטיול ו/או שונה המסלול בגין המצב החדש.

9. ביטוח נסיעות

חברתנו ממליצה למטייליה לעשות ביטוח נסיעות במועד ההרשמה לטיול. במקרה של ביטול השתתפותכם/ביטול הטיול, מסיבות המפורטות בפוליסה, תוכלו לדרוש מחברת הביטוח החזר כספים אשר שולמו על ידכם ולא הוחזרו מגורמים בחו"ל/חברות תעופה/כל גורם אחר ששולמו לו כספים על חשבון הטיול.

10. תוספת לתנאים בימי קורונה 

כל הסעיפים לעיל וכל סעיפי התשלום והביטול בתוכניות הטיול, יחולו כלשונם, אלא אם נצטרך לעשות שינויים בעטיה של  מגפת הקורונה. כמוכם המטיילים, גם אנחנו חיים באי וודאות ובעיקר בתקווה שהכל ייגמר בהקדם  והטיול אליו נרשמתם, יצא לפועל כמתוכנן. אנחנו לוקחים על עצמנו לקדם את הטיול ככל שניתן ומה שיותר קרוב לתוכנית המקורית  ובכלל זה לבצע הזמנות/שריוני מקום בטיסות, לינות, רכבים שכורים ועוד. אנחנו נעשה זאת תוך זהירות מיוחדת בנטילת התחייבויות כספיות בשמכם  עם שימת דגש על שאיפה למניעת הוצאות מיותרות ועגמת נפש,  תוך ניהול מושכל של הסיכונים, על מנת לא לצאת קרחים מכל הכיוונים. עם זאת, קחו בבקשה בחשבון, שאם תהיינה  תקלות או הוצאות שלא ניתן יהיה להשיבן, הן תחולנה עליכם. אנחנו כאמור ננסה לנהל את העניין בזהירות יתרה כדי שהטיול יצא כמתוכנן וללא נזקים לאיש.

נשמח לענות על כל פניה...

הטיולים החמים