סיפור שאול ויונתן בואדי סוינאט מאת: חן כץ מדריך טיולים

סיפור שאול ויונתן בואדי סוינאט מאת: חן כץ מדריך טיולים

"ויהי היום ויאמר יונתן בן שאול אל הנער נושא כליו לכה ונעברה אל מצב פלישתים אשר מעבר הלז ולאביו לא הגיד" (שמואל א', י"ד, 1).

"ויהי היום ויאמר יונתן בן שאול אל הנער נושא כליו לכה ונעברה אל מצב פלישתים אשר מעבר הלז ולאביו לא הגיד" (שמואל א', י"ד, 1).
"ובין המעברות אשר ביקש יונתן לעבר על מצב פלישתים שן הסלע מהעבר מזה ושן הסלע מהעבר מזה ושם האחד בוצץ ושם האחד סנה; השן האחד מצוק מצפון מול מכמש והאחד מנגב מול גבע" (שמואל א', י"ד, 4-5).
"…ויאמר יונתן לנשא כליו עלה אחרי כי נתנם יהוה בידי ישראל; ויעל יונתן על ידיו ועל רגליו ונשא כליו אחריו ויפלו לפני יונתן ונושא כליו ממותת אחריו; ותהי המכה הראשונה אשר הכה יונתן ונושא כליו כעשרים איש כבחצי מענה צמד השדה; ותהי חרדה במחנה בשדה ובכל העם המצב והמשחית חרדו גם המה ותרגז הארץ והי לחרדת אלהים" (שמואל א', י"ד, 12-15).

תאווה לאוזניים שכך שומעות. הדרמה המתוארת למעלה מהווה את תחילתה של סופה של מלחמת שאול בפלישתים אשר במכמש. את הסיבות והקונפליקטים הבין אישיים, שמהם מושפעים מהלכי קרב זה, יוכל הקורא לפגוש בספר שמואל א' בפרקים י"ג ו י"ד. למרות העניין הרב, העולה מהסיפור ביחסים שבין שאול לשמואל, דווקא אתמקד בטקטיקת הלוחמה ובאירוע יוצא דופן לכל הדעות, אשר מתרחש 3000 שנה לאחר ניצחון יונתן במכמש. בסיפור שלפנינו בולטת שיטת לוחמה הרווחת גם כיום. הלוחמה הזעירה ותקיפה עם שחר. שיטה זו, כידוע, מסתמכת על גורם ההפתעה. יונתן ונושא כליו נפלו על חיל הפלישתים המופתע ם אור ראשון בעוד שאול יושב ומתלבט בגבעה את אשר עליו לעשות, היות וחילו היה במעמד נחות, הן מספרית והן בנשק. פעולה זו של יונתן ונושא כליו גרמה לבהלה ולאנדרלמוסיה בצבא הפלישתים וגורם ההפתעה נוצל עד סופו. הצבא הישראלי הביס את הפלישתים והניצחון היה שלם.

3,000 שנה לאחר מכן יושב בריגדיר אנגל אחד באוהלו עם ערב. יריעות האוהל מתנפנפות בחוזקה. השליש מדפדף בעצבנות לאורו של נר בתנ"ך. הימים ימי מלחמת העולם הראשונה. לבריגדה שלו ניתנה משימה לכבוש את הכפר מכמש ששכן מעברו השני של ערוץ הקניון העמוק ששמו ואדי סואניט בפי הערבים.הבריגדה הזו של אלנבי, הייתה ממוקמת בגבע, כמו צבאו של שאול, ובמכמש ניצב הכח התורכי כמו צבא פלישתים.

והנה אורו עיניו של השליש. הוא מצא את הפסוק המבוקש ורץ מיד אל הבריגדיר וביחד, באוהלו של הבריגדיר, ניתחו את מהלכיו של יונתן ונשא כליו. הבריגאדיר האנגלי החליט לחקות את הצלחותיו של יונתן ונושא כליו ומיד נשלחה יחידת סיירים שמצאה את שיני הסלע סנה ובוצץ ואת המעבר המצוקי שמגיע בציר נסתר אל מכמש. על פי מודיעין זה יצאה פלוגה בריטית באישון לילה, טיפסה בין שיני הסלע וזמן קצר לפני עלות השחר עמדו בפתחו של מחנה התורכים. התורכים התעוררו משנתם ונסו בבהלה, שכן סבורים היו כי כל צבאו של אלנבי הנה עולה עליהם. רובם נהרגו וחלקם נלקח בשבי. הצבא האנגלי חיקה בהצלחה את פעולתו של יונתן לאחר 3,000 שנה. המקרה נדיר אך לא היחידי.

חברת חולות נודדים מוציאה טיולי איכות מאורגנים ברחבי העולם. מחפשים טיול למצרים? היכנסו לעמוד היעדים הנבחרים של חולות נודדים והצטרפו אלינו לטיול בלתי נשכח.


 

הטיולים החמים

נשמח לענות על כל פניה...

הצטרפו לניוזלטר וקבלו עדכונים על טיולינו הבאים